مقاله جبر و اختیار تحت pdf

سه شنبه 11 خرداد 1395
2:17
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله جبر و اختیار تحت pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جبر و اختیار تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جبر و اختیار تحت pdf

چکیده:  
مقدمه  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جبر و اختیار تحت pdf

1 – باروخ اسپینوزا، اخلاق، ترجمه دکتر محسن جهانگیرى، نشر دانشگاهى، 1364
2 – تمام اصطلاح‏ها و نقل‏هاى یونانى و لاتین از دایره المعارف بزرگ آلمانى زیر گرفته شده است

چکیده

تفکیک قلمرو جوهر از صفات (و حالات) در «اخلاق» اسپینوزا به روشى بازنمایى شده است که در منطق پژوهش به دیالکتیک معروف است. صفت بارز این روش آن است که جنبه‏هاى متضاد موضوع در ارتباط با یکدیگر درک و پژوهیده مى‏شود. بنابراین، در «اخلاق» ضرورت به تبع مناسبتش با آزادى بررسى مى‏شود. با آن که موضوع این نوشته رابطه ضرورت و آزادى است، گفتنى است که اسپینوزا متناهى و نامتناهى، فرد و جامعه، و جزء و کل را نیز به همین شیوه بررسى مى‏کند


مقدمه

جبر و اختیار در فلسفه عصر جدید به موازات پیشرفت علوم طبیعى، موضوع تأمل اندیشه ورزانِ جستارِ مناسبت فرد انسانى با طبیعت یا اجتماع شد. البته فیلسوفان باستان و قرون میانه نسبت به این دو مفهوم بى اعتنا نبودند، ضمن آن که براى آنان در این رهگذر مفاهیم ضرورت و تصادف شایان توجه بود. به علاوه، این دو مفهوم در ابتداى تفکر فلسفى تشکیل یک کل مکمل نمى‏دادند؛ تصادفى یا آزادى، تجلى ضرورت به شمار مى‏آمد. از این رو مى‏توان گفت: در ابتدا ضرورت بود

واژه eleutheria آزادى (در یونان) و libertas آزادى (در لاتین) از آغاز معنى فلسفى نداشتند؛ آزادى در تفکر این دو قوم موضوع گفتمان فلسفى نبود، بلکه بیشتر تداعى ضرورت مى‏کرد ـ ضرورت سرنوشت، اراده خدایان; ضرورت از این لحاظ با عدالت مناسبت داشت (آناکسیماندر، پاره نوشته‏ها، 1)

نخستین تطور واژه «آزادى» در جامعه آتن آن بود که آزاد آن فرد انسانى بود که شهروند دولت ـ شهر بود و نسبت به آن مسؤولیت داشت؛ در پوشش قانون مى‏زیست و مشمول حق و قهر بود (هراکلیتوس، DK 162:B53). فرد آزاد آنى بود که اسیر نبود؛ ناآزاد کسى بود که متصف به غیر یونانى (بربر) بود. آزادى از همان آغاز متفاوت از آنارشى بود

در زبان کهن‏تر یونانى علاوه بر واژه یاد شده، واژه hekon (به معنى داوطلب) تداعى‏گر آزادى فردى به مفهوم مشخص‏تر کلام بود. این واژه سپس در ادبیات (شعر) یونانى مقابل ضرورت (ananke) معنى مى‏داد و شاخص گردید. در ادبیات، انسانِ قهرمان توصیف شد که در برابر ضرورت مقاومت مى‏کرد، اندیشه غلبه بر ضرورت را مطرح کرد. این معنى آزادى بار سلبى داشت. «نامجبوریت» تعین این شخصیت ادبى شد. در نمایش نامه «ایرانیان» به قلم اشیل، آزاد آن کسى است که از قانون عام خدایى پیروى کند (مصرع 404). در شعر سوفوکلس این آزادى معادل خودمختارى شده است. این واژه که در اصل از قلمرو وظایف و حقوق دولت ـ شهرى فرد نشات گرفته بود، در آثار تراژدى نویسان یونان مظهر برترین آزادى اخلاقى گردید

از واژه eleutheria (آزادى)، صفت eleutheros (آزاد) معنى فلسفى گرفت

سوفسطائیان آن را در مناسبت با طبیعت (phusis) تعبیر کردند؛ آنها مى‏گفتند آزادى پدیده‏اى است که از طبیعت تعین‏پذیر مى‏شود (Hippokrates, Opera, ed.Keuhn (1821)19,17). موافق نظر آنان، آن چه از قانون تعین مى‏پذیرد، براى طبیعت قید مى‏باشد. در فلسفه سوفسطائیان طبیعت آن چیزى است که فارغ از جبر خارجى تناوردگى فلسفى مى‏یابد. البته هر چیز که تاثیر بخشى آزاد دارد، ضرورى است

سوفسطائیان معتقد بودند که طبیعت هرچه پدید مى‏آورد، بر تافتنى است؛ وقتى اراده (بى مانع) به اقتضاى طبیعت خود به جانب امر برتافتنى بگراید، آزادى همان پیروى از طبیعت است بر این اساس اصل رواقى دمساز زیستن با طبیعت (secundum naturam vivere) پیش مى‏آید. انسان بایستى در پیشاروى طبیعت به مثابه هنجار، با توجه به امر برتافتنى گزینش کند. امر برتافتنى (به عنوان حافظ زندگانى) یعنى امر خوشایند، آن چیزى را تعیین مى‏کند که مى‏بایست انتخاب شود، و آن چه را که باید از آن پرهیز کرد. البته هر گونه خوشایندى شایسته تکاپو نیست؛ به نظر دموکریتوس، تنها خوشایندى از زیبایى اخلاقى متضمن این خصوصیت است (DK 2,187: B207). آنچه مصداق این ارزش باشد، آن بایسته است. بنابراین، گزینش، یک مسأله تکلیف مى‏شود. گورگیاس سوفسطایى قانونى را خدایى‏ترین مى‏داند که براى همه چیزها کلیت دار باشد. کنش متناسب با این بایستگى، فضیلت (arete) است (Gorgias DK 2,285: B5a)

تفکر رواقى دایر بر آزادى حاصل تنش و دیالکتیک دو تجربه است: تجربه وحدت کیهان (کاسموس) که لوگوس بر آن ناظر است، و تجربه آنچه در اختیار ماست ـ تمام فعالیتهایى که سرچشمه در انگیزه‏هاى حیوانى ما تا برترین اعمال شناختى که بدون کنش انسان تحقق‏پذیر نیست ـ یعنى توافق آزادانه (Cicero, Defato, 40). آزادى یعنى اختیار تام به منظور بنفسه عمل کردن؛ بر همین اساس عواطف نیز در قدرت انسانى‏اند، چون بستگى به قضاوت انسانى دارند؛ وقتى آنها را از خاستگاه ضعف تایید کنیم، کوتاهى از ماست;

موافقت وقتى صحیح است که آن دو عنصر کیهانى و خودى را در برگیرد;

مقوله‏هاى ضرورت و آزادى در قرن هفدهم در شرایط پس از رنسانس طرح شده بود، از این رو جنبه کلامى قرون وسطایى آن به جبریت روان شناختى و فیزیولوژیک نزدیک بود. مسأله محرک نیرومندتر پیش آمد؛ در رابطه با آن، آزادى ضابطه رفتار، نه اراده به خود گرفت و درک شد. آزادى به این معناى کلام آزادى (libertas) و ضرورت از مفاهیم کلیدى تفکر فلسفى اسپینوزا نیز مى‏باشد. او در «اخلاق» رابطه آزادى با ضرورت را چنین تبیین مى‏کند

«آزادى آن چیز است که به صرف ضرورت طبیعتش وجود دارد و صرفا به واسطه خود خویش به کنش برانگیخته مى‏شود. ضرورى یا مجبور به چیزى گفته مى‏شود که از چیز دیگر تعین مى‏پذیرد تا به نحوى وجود داشته باشد و تاثیر بخش گردد» (بخش یکم، تعریف 7). به این معنا تنها خدا آزاد است، یعنى به حکم ضرورت درونى تعین مى‏پذیرد، حال آن که انسان ناآزاد است، چون که پاره‏اى از طبیعت (امتداد) است، با عواطف و سایق‏هاى ناشناخته که از خارج تعین مى‏پذیرد. بر این اساس، واقعیتى که تعین‏پذیر مى‏گردد از آزادى مستثناء است

البته اسپینوزا آزادى انسان را در فصل 4 و 5 «اخلاق» بررسى مى‏کند (و گذشته از این نوشته، در رساله‏ها، نامه‏ها و;) و نقش آزادى را در جامعه مدنى بحث مى‏کند
پرسشى که در این رهگذر مناسبت دارد این است که آزادى فردى انسان با جبریتى که شرط وجودى چیزهاست چه مناسبت دارد. تعریف بالا نشان مى‏دهد که آزاد آن چیزى است که صرفا به حکم ضرورت طبیعى خود وجود دارد و محرک کنش خود را منحصرا در خویش دارد؛ امر ضرورى آنى است که از غیر خود تعین‏پذیر است و به نحوى وجود دارد و به کنش معین مى‏گردد

از آن جا که هر چه هست قایم به ذات خود است و یا در چیز دیگر (اصل موضوعه 1)، مى‏توان گفت، تنها جوهر آزاد است، و تمام حالت هایى که معرف آن اند وجود و عملشان را چیز دیگر معین مى‏کند، یعنى «مجبور» است. جوهر یا طبیعت به دو علت آزاد است: یکى آن که «خود علت» است، به معنى ایجابى کلام؛ به وجود آورنده خود و تمام چیزهایى است که از وجود ذاتى برخوردارند («اخلاق» بخش یکم، قضیه بیست و پنجم، تبصره). علاوه بر آن بدان جهت که با تمامیت واقعیت یکسان است و چیزى خارج از آن وجود ندارد که آن را مشروط کند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 107 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری تولید زیره آبی تحت pdf

سه شنبه 11 خرداد 1395
2:17
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری تولید زیره آبی تحت pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری تولید زیره آبی تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری تولید زیره آبی تحت pdf

چکیده  
مقدمه  
موادوروشها  
ماخذ : یافته های تحقیق  
منایع مورد استفاده  

منایع مورد استفاده

1         اندازه گیری بهره وری،معاونت آموزش وتحقیق وزارت صنایع سنگین،
2     ترکمانی،ج وع.شیروانیان(1377)،ارزیابی بهره وری کشاورزان ازفن آوری نوین،اقتصادکشاورزی وتوسعه،شماره 24،ص 42-
3     حیاتی،ب وا،پیمان.(1377)،بررسی کارایی عوامل تولیددرمحصول نخوددیم استان کردستان،مجموعه مقالات دومین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران،تهران،ص134-
4     دشتی،ق.(1375)،تحلیل بهره وری وتخصیص بهینه عوامل تولیددرصنعت طیورایران،مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران،زابل،ص83-72
5         سلامی،ح.(1377)مفاهیم واندازه گیری بهره وری درکشاورزی،اقتصادکشاورزی وتوسعه شماره 18 ،ص31-
6     سلامی،ح.شاهنوشی،ن.(1379)،مقایسه بهره وری دربخش های صنعت وکشاورزی وعوامل مؤثربرآن مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران،مشهد،ص307-
7         کهنسال،م.دهقانیان،س.(1375)، مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران،زابل،ص19-1
8         گجراتی، دامودار، (1372)،مبانی اقتصادسنجی،ترجمه حمیدابریشمی،ج،2،دانشگاه تهران

9     عزیزی ،ح و سلطانی ،غ.(1379)،تعیین بهره وری عوامل تولید و اندازه مقیاس باغ زیتون مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران، مشهد، ص 412-
10    موسی نژاد ،م.محرابی آبادی ،ح.(1375)،بررسی بهروری عوامل تولید پسته در شهرستان رفسنجان ،مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران ،زابل،ص 83-

 11- Bauer ,L.L. and  Hancok , C . R . (1975). The Productivity of Agriculture Research and Extension in the south east , S. J . A E con

12- Capalbo , S.M and Denny , M. G . S (1986), Testing Long – Rum Productivity modles for the canadian and u.s Agricultural Production function

13- Frisvold , G . and K . Ingram . (1995), Source of Agricultural Productivity growth and stangation in sub sagaram africal . Agri Econ

15- Lynde, D. and J. Rlchmond , (1991), The Role of Public Capital In Production . The Review of Economics anmd Statistics . NO

16- Rosegrant , W. and E. Evenson . (1992), Agricultural Productivity and Source of Growth in South Asia . Amer . J. Aper Econ August

17- Sharma , v.P and Sing .  R.V. (1993), Resource  Productivity  Allocation Efficiency in Millk Production in Himachal Pradesh  . lnd . J. A. E

18- Wong , L.F . (1989), Agricultural Productivity inchina and India a Comparayive Analysis

چکیده

درکشورهای درحال توسعه از جمله ایران استفاده هر چه بهتر و مؤثرتر از منابع کشاورزی یعنی،نیروی کار،کودشیمیایی، بذر و آب و سایر امکانات تولید از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  با توجه به ارزآوری محصول زیره در کمک به روند توسعه اقتصادی کشور و اینکه استان خراسان نقش بزرگی در تولید این محصول دارد، افزایش تولید این محصول در این استان از جایگاه خاصی برخوردار است افزایش تولید از طریق افزایش سطح زیر کشت یا افزایش عملکرد امکان پذیر است در خصوص افزایش سطح زیر کشت با محدودیت آب و زمینهای مرغوب و سایر منابع روبرو هستیم و تنها راه باقی مانده این است که از طریقی عملکرد را افزایش دهیم . نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که نیروی کار ، کود شیمیایی و بذر مصرفی رابطه معنی داری از لحاظ آماری با تولید دارند و زارعین زیره کار ترکیب بهینه عوامل تولید را به کار نبرده و از آنها به طور منطقی و دزست استفاده نمی کنند. ترکیب بهینه عوامل تولید در یک هکتار شامل 63/16 روز-نفر نیروی کار ، 747/554 کیلوگرم کود شیمیایی و 2 دفعه آبیاری می باشد، لذا جهت صرفه جویی در مصرف نهاده ها و افزایش تولید بایستی مصرف نهاده هایی که در ناحیه سوم بوده و کشش آنها منفی است ،کاهش یابد و مصرف نهاده هایی که در ناحیه اول  بوده و کشش آنها مثبت است، افزایش یابد

مقدمه

اصولاً توسعه اقتصاد کشور تأثیرپذیر از توسعه بخش کشاورزی و توسعه بخش کشاورزی نیز از طریق تولید محصولات مختلف در سراسر کشور میسر می باشد . از میان راههای مختلف افزایش تولید محصولات کشاورزی، توسعه عوامل تولید و تغییرات عمده در تکنولوژی موجود می باشد که با محدودیت هایی روبروست و شاید مناسب ترین راه حل جهت برقرار ساختن نرخ رشد لازم در بخش کشاورزی، بهبود بهره وری1عوامل تولید یعنی بدست آوردن تولید بیشتر ازمجموعه ثابتی ازعوامل تولید است(3)

امروزه بهره وری فراتر ازیک معیار و شاخص اقتصلدی است بلکه به عنوان یک رویکرد، یک فرهنگ و نگرش نظام گرا و کلی گرا از همه اجزاء مطرح است. افزایش بهره وری می تواند سهم زیادی در بهبودکیفیت زندگی اجتماعی داشته باشد ازسوی دیگر نیز تغییر در بهره وری آثارسیاست های گذشته دولت را دربخش تولیدی منعکس می کند. افزایش بهره وری در یک بخش اقتصادی یا واحد تولیدی به مفهوم کاهش هزینه تولید هر واحد محصول و قیمت تمام شده آن بوده در نتیجه توان واحد یا بخش تولیدی را در رقابت با سایر واحدها و بخشهای تولیدی رقیب در بازارجهانی افزایش می دهد

استان خراسان با خصوصیات خاص اقلیمی و تنوع آب و هوایی، بخشی از مناطق خشک ونیمه خشک را شامل می شود که برای بهره برداری از منابع محدودآب بایستی محصولات زراعی سازگار با شرایط خشک و نیمه خشک را برای آن ترویج کرد و با توجه به دامنه وسیع مصرف داروهای گیاهی درطب سنتی ایران و فراوانی گونه های مختلف این گیاهان کشورما را ازدیرباز مرکز عمده تولید، فرایند، مصرف و صدور تعداد زیادی از گیاهان دارویی قرارداده است که زیره سبز1 از جمله آنها می باشد. با عنایت به اینکه تلاشهای اقتصادی انسان همواره به کسب حداکثر بازده ازحداقل منابع معطوف بوده است بنابراین گفته می شود بهره وری امری جدید نبوده وقدمتی برابربا تاریخ بشر دارد.شارما و سینگ2(7)، در مقاله ای تحت عنوان بهره وری و کارایی تخصیصی منابع در تولید شیر در هیماچال پرادش با برازش توابع تولید مختلف برای نژادهای مختلف گاو در فصول متفاوت نسبت به محاسبه ارزش بهره وری نهایی اقدام کرده و مسئله تخصیص بهینه منابع را مورد بحث قراردادند

هانکوک و باور3(12)، در پژوهشی با عنوان بهره وری مخارج تحقیقات و ترویج کشاورزی در آمریکا ضمن استفاده از تابع تولید کاب-داگلاس نسبت به محاسبه بهره وری نهایی نهاده ها اقدام کردند

وانگ4 (18)، درمقایسه تحلیل بهره وری کشاورزی چین و هند با استفاده از داده های سری زمانی سالهای 83-1960 به محاسبه بهره وری جزئی و بهره وری کل عوامل در دو کشور پرداخته است

دنی و کاپالبر5(13)، در جهت آزمون الگوهای بلندمدت بهره وری برای بخش های کشاورزی کانادا و آمریکا با بهره گیری از داده های سری زمانی نسبت به محاسبه بهره وری عوامل تولید چای با استفاده از تابع تولید پرداختند و نتیجه گرفتند که بطورکلی بهره وری عوامل تولید پایین بوده بعبارتی چایکاران دارای کارایی پایین می باشند ولی می توانند با افزایش بهره وری نهاده از هدر رفتن آن جلوگیری نموده و از طرف دیگر باعث کاهش هزینه متوسط چای شوند

فرایس ولد و اینگرام1(14)، منابع تفاوت های بهره وری کشاورزی را در بین 28 کشور SSA (آفریقای نیمه بیابانی) برای سالهای 1985-1973 بررسی کردند این منابع شامل کیفیت زمین، استفاده ازنهاده های مدرن، سرمایه گذاری عمومی درتحقیقات کشاورزی و دسترسی به مواد کالری زای اصلی، رشد صادرات کشاورزی و عدم ثبات صادرات کشاورزی است بر اساس نتایج بدست آمده رشد در میزان استفاده از نهاده های سنتی، منبع حاکم در رشد تولیدات است و نهاده های مدرن در درجه دوم اهمیت قرار دارد

لیند و ریچ موند2(15)، با استفاده از اطلاعات سالانه دوره 89-1958 تأثیرمیزان سرمایه عمومی در هزینه های تولید بخش خصوصی آمریکا را مورد بررسی قراردادند. شواهد حاصل از این مطالعه نشان داد، زیرساختهای عمومی نقش مهمی در بهره وری بخش خصوصی آمریکا بازی می کند

روسی گرنت و  اونسون3(16)، رشد بهره وری کل عوامل و منابع رشد بهره وری در هند را مورد بررسی قراردادند برای این منظور آنها از شاخص ترانکویست –تیل4 استفاده کردند. نتایج نشان دادکه رشد TFP بیانگرحدود تولید محصولات درطی 85-1975 بوده است و منبع رشد بهره وری تحقیقات، ترویج عمومی و تحقیقات خصوصی است

محرابی وموسی نژاد(11)، به بررسی بهره وری پسته در شهرستان رفسنجان پرداختند اینان نیز با استفاده از روش آنالیز واریانس نقش هر یک از عوامل در ایجاد تفاوب بین میانگین عملکرد مربوط به آن عامل را مورد تجزیه و تحلیل قراردادند و نتیجه گرفتند که از نهاده آب بدلیل کمبود شدید آن درمنطقه کمتر از حد بهینه استفاده شده است کود حیوانی اثر معنی داری برعملکرد تولید ندارد، بافت خاک، سطح تحصیلات کشاورز و میزان مالکیت کل اراضی کشاورز اختلاف معنی داری در عملکرد بوجود نمی آورد

حیاتی و همکاران(3)، به بررسی عوامل تولید نخود دیم در استان کردستان پرداختند. اینان نیز جهت تعیین هر یک از عوامل تولید از تابع تولید استفاده نمودند و نتیجه گرفتند که عوامل تولید از قبیل بذر، کود فسفاته و کود ازت ازلحاظ آماری با مقدار تولید رابطه معنی داری ندارند وعوامل تولید نیروی کار، سم و ماشین آلات در تابع تولید به لحاظ آماری معنی دار بوده و زارعین نیز ترکیب بهینه عوامل تولید را استفاده نکرده اند

دشتی و یزدانی(4)، به تحلیل بهره وری و تخصیص بهینه عوامل تولید در صنعت طیور ایران پرداختند در مجموع با عنایت به بیشتر بودن مقادیر بهره وری دان طیور، بهره وری کل عوامل تولید، بازده نسبت به مقیاس و نیز وضعیت مطلوبتر تخصیص عوامل در واحدهای با ظرفیت پایین تر نتیجه گرفتند که واحدهای مزبور با تخصیص کاراتر منابع از عملکرد یهتری نسبت به واحدهای بزرگتر برخوردارمی باشند

سلامی و شاهنوشی(6)، به مقایسه بهره وری در بخشهای صنعت و کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن پرداختند و نتیجه گرفتند که نسبت بهره وری صنعت به کشاورزی در طول سالهای 1344 تا 1372 کمتر از یک بوده به عبارتی بهره وری عوامل در کشاورزی بیشتر از صنعت بوده است. نسبت واردات مواد اولیه صنعت به کشاورزی، صادرات کالا و خدمات ، واردات کالا وخدمات وسرمایه گذاری در حمل ونقل تأثیر مثبت و اجرای برنامه اول توسعه بعد از انقلاب اسلامی تأثیر منفی بر روی نسبت بهره وری عوامل تولید در صنعت به کشاورزی داشته است

مواد و روشها

Productivity-

1 Cuminum  Cyminum-

2 Sharma and Sing-

3 Bauer and Hancok-

4 Wong-

5 Caparlber and Deny-

1 Frisvold and Ingram

2 – Lynde and Richmond

3 – Rosegrant and Evenson


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 85 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله بررسی و کاربرد هوش ازدحامی در مسئله مدیریت بحران تحت pdf

سه شنبه 11 خرداد 1395
2:17
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی و کاربرد هوش ازدحامی در مسئله مدیریت بحران تحت pdf دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی و کاربرد هوش ازدحامی در مسئله مدیریت بحران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی و کاربرد هوش ازدحامی در مسئله مدیریت بحران تحت pdf

 فصل اول – مقدمه

فصل دوم-مدیریت بحران

2-1-مقدمه

2-2-مدیریت بحران

2-3-آژانسهای مدیریت بحران

2-3-1- آژانس مدیریت اضطراری فدرال (FEMA)

2-3-2-اینفوسفر-  سیستم دریافت و پاسخ

2-3-3-سیستم مدیریت بحران (CMS)

2-4-انواع روشهای الگوریتمی تخصیص منابع

2-4-1-برنامه نویسی پویا

2-4-2-برنامه نویسی عدد صحیح

2-4-3-روش ضرب کننده لاگرانژ

2-4-4-باز پخت شبیه سازی شده

2-4-5-الگوریتم ژنتیک;

2-4-6- انشعاب و کران

2-4-7- الگوریتم حریص;

2-4-8- جستجوی تابو

2-4-9- تئوری بازیها

2-5-عملیات نجات روبوکاپ[2]

2-5-1-ساختار سیستم

2-5-2-ساختار عاملها

2-5-3-تشکیل تیم

فصل3 -هوش ازدحامی

3-1- مقدمه

3-2-الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها(ACO)

3-2-1-مورچه ها چگونه می توانند کوتاهترین مسیر را پیدا کنند؟

3-2-2-کاربردهای ACO

3-3- الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO)

3-3-1-الگوریتم pso

3-3-2 کاربردهای pso

3-4-الگوریتم ژنتیکGA  

3-4-1- الگوریتم GA

3-4-2-کاربردهای GA

فصل چهارم : استفاده از هوش ازدحامی در مدیریت بحران

4-1-مقدمه

4-2-هوش ازدحامی

4-3-حوزه مدیریت اورژانسی

4-4-روش شناسی

4-5-مکانیزم های تخصیص کار مرسوم

4-6-روند واکنش اورژانسی

4-7-ساخت و ارزیابی مدل

4-8-روش شبیه سازی

4-9-طراحی آزمایشات

4-10-روش مقایسه مکانیزم

4-11-رتبه بندی

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مراجع

فصل اول – مقدمه

مسئله مدیریت بحران در سالهای اخیر اهمیت شایانی یافته است . با توسعه محیطهای شهری ،هنگام وقوع یک بحران خطرات جانی و مالی زیادی افراد شهر را تهدید می کند .به این دلیل ایجاد سیستم مدیریت بحران مؤثر و سازمان یافته بسیار ضروری است. هر بحران شامل چندین حادثه با درخواست تعداد معینی واحد اورژانسی است .وضعیت نابهنجار زمانی به وجود می آید که مسئله کمبود منابع و رقابت برای منابع مطرح می شود.با اینکه هر بحران درجه شدت متفاوتی دارد، اما واکنش مناسب به درخواست هر بحران بسیار ضروری است. با تخصیص واحدهای اورژانسی به حوادث به طور خودکار ، گام بلندی در جهت حذف خطاهای بشری برداشته شده است

در این پروژه روشهای هوش ازدحامی برای تخصیص تعداد بهینه از منابع در محیطی با چند بحران پیشنهاد شده است. این روشها تکنیکهای جدیدی در مدل کردن روند بحرانی با جمعیتی از عاملها و تخصیص منابع است به طوری که همه بحرانها بتوانند از منابع موردنظرشان استفاده کنند. هوش ازدحامی سیستمی است متشکل از تعداد زیادی افراد که با یک کنترل نا متمرکز و خودسامانده متعادل و هماهنگ می شوند . هوش ازدحامی ، منبع الهامی جهت توسعه سیاست های تخصیص گردش کار است. الگوریتم هایی که از این رفتار الهام میگیرند به طور موفقیت آمیزی جهت کاهش زمان های تنظیم شده و زمان های عملکرد در تولید زمان بندی صنعتی به کار میرود

در این پروژه روشهایی برای بهینه سازی تخصیص منابع به وقایع بحرانی مختلف با توجه به محدودیتهایی همچون دسترس پذیری منابع ، وضعیت بحرانی وقایع، تعداد منابع خواسته شده و غیره ارائه شده است. روش پیشنهادی به سمت مدیریت رخداد وقایع بحرانی به طور همزمان در یک محیط از پیش تعریف شده خاص با مراکز تخصیص منبع تعیین شده در همان محل پیش می رود. هدف افزایش بهره وری واحدهای واکنش اضطراری به همراه کاهش زمانهای واکنش است. هدف اصلی از تخصیص خدمات اورژانسی ، بیشینه سازی کارایی واحدهای واکنش اضطراری در دسترس و موجود و کمینه سازی زمان واکنش برای کاهش آثار یک یا چند واقعه است

آژانس های مختلفی در این زمینه تاسیس شده است از آن جمله آژانس مدیریت اورژانسی فدرال(FEMA)[1] است. همچنین سیستمهایی برای نظارت و تخفیف آثار حوادث طراحی شده است مانند سیستم دریافت و پاسخ (اینفوسفر)[2] و سیستم مدیریت بحران (CMS)[3]

 الگوریتم های زیادی به همراه تعمیمشان برای رسیدن به راه حل های بهینه مسئله تخصیص منبع پیشنهاد شده است. الگوریتم ژنتیک ، تئوری بازیها ، الگوریتم های پویا و; از آن دسته اند

عملیات نجات روبوکاپ موضوع تعدادی از پیاده سازی های عملی و سودمند است. عملیات نجات روبوکاپ یک محیط شبیه سازی شده برای برنامه ریزی حادثه شامل عاملهای متعدد است.در فصل های بعد به مسائل گفته شده پرداخته می شود

فصل دوم-مدیریت بحران

2-1-مقدمه

در طی چند دهه اخیر مدیریت بحران به یک مسئله چندوجهی و پیچیده تبدیل شده است. ماهیت یک بحران یا حادثه از حوادث طبیعی مثل طوفانها و زمین لرزه ها تا حوادث ساخت بشر مانند سقوط هواپیماها، حوادث تروریستی، اعمال عمدی، تخریب انبوه، حوادث صنعتی و غیره متغیر است

با توسعه و گسترش جوامع شهری ، هنگام وقوع یک بحران خطرات جانی و مالی زیادی افراد شهر را تهدید می کند .به این دلیل ایجاد سیستم مدیریت بحران مؤثر و سازمان یافته بسیار ضروری است

 پروسه مدیریت بحران شامل مراحل تحلیل خطر، دریافت ، واکنش ، نظارت و تخفیف آثار یک بحران می باشد

در صورت وقوع حوادث متعدد در یک محیط شهری با مسئله مدیریت و تخصیص منابع مواجه خواهیم شد . در این فصل روشهایی برای بهینه سازی تخصیص منابع به وقایع بحرانی مختلف با توجه به محدودیتهایی همچون دسترس پذیری منابع ، وضعیت بحرانی وقایع، تعداد منابع خواسته شده و غیره ارائه شده است. روش پیشنهادی به سمت مدیریت رخداد وقایع بحرانی به طور همزمان در یک محیط از پیش تعریف شده خاص با مراکز تخصیص منبع تعیین شده در همان محل پیش می رود. هدف از مدیریت بحران افزایش بهره وری واحدهای اورژانسی و نیز کاهش زمانهای واکنش است

2-2-مدیریت بحران

هر جامعه به یک آرایش از واحدهای واکنش اضطراری برای رسیدگی به وقایع بحرانی گوناگون نیاز دارد. مدیریت بحران یعنی ارسال به موقع منابع مورد نیاز به مناطق بحران زده[1]

پیچیدگی این کار از ناهماهنگی واحدهای واکنش اضطراری مانند ماشینهای آتش نشانی ، آمبولانسها و ماشینهای پلیس ناشی می شود

بعلاوه این واحدها در یک ناحیه وسیع و کنترل شده توسط سازمانهای متعدد توزیع شده است. هر بحران در شدت، درخواست تعداد و نوع منابع و موقعیت منحصر بفرد است. در صورت وقوع حوادث همزمان متعدد ، تعیین شدت هر بحران و تخصیص تعداد بهینه و نوع مناسب واحدهای اورژانسی به هر موقعیت مهم و حیاتی است. بسته به مکان و ماهیت بحران ممکن است درخواستهای اضافی برای واحدهای اضطراری جهت جلوگیری از بدتر شدن یک وضعیت وجود داشته باشد. اگرچه بعضی وقایع ممکن است بحرانی تر از بقیه باشد اما همه آنها نیاز دارند برای جلوگیری از وقوع حوادث و خسارت بیشتر فوراً کمک شوند. هدف اصلی از تخصیص خدمات اورژانسی ، بیشینه سازی کارایی واحدهای واکنش اضطراری در دسترس و موجود و کمینه سازی زمان واکنش برای کاهش آثار یک یا چند واقعه است. شکل 1روند مساعدت با درک بهتر موقعیت را نشان می دهد

هر کدام از وقایع بالا به عنوان یک بحران تلقی می شوند ، اگرچه هریک در شدت وضعیت بحرانی و تعداد منابع مورد نیازش متفاوت است. سقوط هواپیما بیشترین اولویت را دارد. چون سوخت هواپیماها بسیار آتشگیر است و سایر هواپیماها نیز در معرض خطر هستند بنابراین در حادثه هواپیماها احتمال تلفات و وخامت اوضاع بیشتر است. باید انفجار قبل از اینکه به دیگر هواپیماها سرایت کند و سبب خسارت بیشتری شود کنترل شود. آتش سوزی در اولویت بعدی است و باید قبل از اینکه همه ساختمان را از بین ببرد و سبب خسارت جانی و مالی بیشتری شود کنترل شود. شورش در اولویت آخر قرار دارد. در این وضعیت سه نوع از منابع ملاحظه می شود. آمبولانسها از بیمارستانها و ماشینهای پلیس از ایستگاه پلیس و ماشینهای آتش نشانی از ساختمان آتش نشانی. سقوط هواپیما و صحنه آتش سوزی به ماشینهای آتش نشانی و آمبولانسها نیاز دارند. هر دو موقعیت ممکن است به تعدادی ماشین پلیس برای کنترل شلوغی و برقراری قانون و نظم و جلوگیری از فرار شورشگران نیز احتیاج داشته باشند. همچنین به تعدادی آمبولانس برای تلفات شورش و تعدادی ماشین آتش نشانی برای کنترل آتش سوزی توسط شورشگران نیاز است و عاملهای زیادی مانند دسترس پذیری، فاصله، شرایط ترافیکی و غیره تعیین می کند چه تعداد منابع و از کدام مرکز منبع به مکانهای بحرانی فرستاده شود. به طور قطع به تعداد کافی آمبولانس و ماشین آتش نشانی در مقایسه با درخواستهایی که از طرف موقعیتهای بحرانی، به مرکز رسیده وجود ندارد. بنابراین بسیار مهم است که یک تخصیص بهینه از منابع انجام شودزیرا که بهره برداری کمتر یا بیشتر از منابع می تواند در حفظ جان مردم تاثیرگذار باشد. تخصیص باید با عامل هایی مانند شرایط بحرانی حوادث، درخواست و دسترس پذیری منابع، فاصله و تعداد مراکز منبع سنجیده شود

2-3-آژانسهای مدیریت بحران

چندین آژانس تاسیس شده است و سیستمهایی برای نظارت و تخفیف آثار حوادث طراحی شده است. بعضی از ویژگیهای برجسته این آژانسها و سیستم ها مورد بررسی قرار می گیرد

2-3-1- آژانس مدیریت اضطراری فدرال (FEMA)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 88 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله آشنایی با تبلت ها و امکانات تاریخچه آنها تحت pdf

سه شنبه 11 خرداد 1395
2:16
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آشنایی با تبلت ها و امکانات تاریخچه آنها تحت pdf دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آشنایی با تبلت ها و امکانات تاریخچه آنها تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آشنایی با تبلت ها و امکانات تاریخچه آنها تحت pdf

مقدمه    
ویژگی    
آخرین پژوهش    
مهم ترین سیستم عامل تبلت    
پردازنده    
نمایشگر    
وضوح تصویر    
حافظه داخلی    
سیستم عامل    
دوربین    
امکانات ارتباطی و انتقال داده    
باتری    
امکانات جانبی تبلت    
درگاه micro usb    
تکنولوژی وایرلس    
وب کم    
سنسور ژیرسکوپ    
تکنولوژی SNS    
حسگر شتاب سنج    
سنسور قطب نما در تبلت    
تکنولوژی DLNA    
تکنولوژی GPS    
تکنولوژی GPRS    
تکنولوژی Edge    
تکنولوژی SWYPE      
درگاه HDMI  در تبلت
اسلات کارت حافظه در تبلت
سیم کارت در تبلت
نتیجه گیری

مقدمه

تبلت یا رایانه لوحی (به انگلیسی: tablet computer یا tablet) یک رایانه قابل حمل می‌باشد که از یک تلفن همراه یا دستیار دیجیتال شخصی بزرگتر است و دارای یک صفحه لمسی است. هدف اصلی تبلت انجام امور با استفاده از تماس صفحه نمایش به جای استفاده از صفحه‌کلید است. درضمن در سازمان فرهنگ لغات ایران رایانه لوحی به جای تبلت جایگزین شده است

ویژگی‌ها

تبلت‌ها سیار هستند و براحتی می‌توان آنها را جابجا کرد

تبلت‌ها نازک هستند

می‌توان روی تبلت با استفاده از نرم‌افزارهای مختلف پردازشگر متن نوشت مثل آفیس و;

تبلت‌های امروزی امکانات بیشتری دارند مانند

مشاهده انواع فیلم‌ها و شنیدن موسیقی با کیفیت بالا

مطالعه کتاب‌های الکترونیکی در انواع قالب‌ها

ویرایش و ایجاد متن و ;

عکاسی و تصویر برداری با کیفیت بالا و برقراری مکالمات تصویری

اتصال به اینترنت از طریق WIFI و اتصال به اینترنت با داده همراه (2g, 3g, 4g و ;)

انجام بازی های سنگین و اجرای انواع برنامه ها

نصب انواع نرم‌افزارهای اندروید و یا iOS (بسته به سخت‌افزار تبلت)

از دیگر ویژگی‌های تبلت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

پشتیبانی از سیستم اینترنت بی سیم، مدیریت ایمیل‌ها و شبکه‌های اجتماعی

اپلیکیشن‌های کاربردی و چندرسانه‌ای

مصرف انرژی کمتر(بستگی به نوع تبلت )نسبت به لپ تاپ

لوح – رایانه اپل

سهم اصلی در بازار تبلت در ابتدا فقط در اختیار شرکت اپل بود که توانست با عرضه سری تبلت آی‌پَد انقلابی در عرصه تکنولوژی ایجاد نماید؛ ولی در ادامه شرکت‌های دیگر مانند سامسونگ، آمازِن، گوگل، اِیسوس و اچ‌پی نیز به فکر ارائه تبلت افتادند. تبلت‌های iPad عموماً از کیفیت بالایی برخوردارند و معمولاً با تجهیز شدن به آخرین سخت‌افزارهای روز کارایی بسیار بالایی از خود نشان می‌دهند

سامسونگ نیز چند سالی است که با ارائه سری Galaxy Tab در حال رقابت با تبلت‌های آی‌پَد می‌باشد. دیگر تولیدکنندگان نیز میدان را خالی نکرده و بطور مداوم در حال بروز رسانی تبلت‌های خود می‌باشند

تبلت‌ها در ابعاد 7 اینچی، 10 اینچی و بزرگتر از 10 اینچ تولید گردیده‌اند که مسلماً تبلت‌های 7 اینچی به دلیل سبک و کوچک بودن از طرفداران ویژه‌ای برخوردار است

از این بین، شرکت اچ‌پی با ارائه سری اسلیت از تبلت‌های 7 اینچی خود در سپتامبر 2012 میلادی پا به میدان رقابت گذاشته است. اولین نکته قابل توجه در مورد این تبلت قیمت آن است که از این نظر جزء تبلت‌های ارزان قیمت محسوب می‌گردد اما در مقایسه با تبلت کیندل فایِر آمازون کمی گرانتر است. کیندل فایر آمازون نزدیکترین رقیب تبلت اسلیت اچ پی از لحاظ قیمت می‌باشد اما در حد تبلت اسلیت اچ پی نیست؛ تبلت 7 اینچی اچ پی دارای تفکیک‌پذیریِ 1024 در 600 بوده و از پردازنده ARM Cortex-A9 بهره می‌برد. بزرگترین برتری تبلت‌های اچ‌پی نسبت به دیگر تبلت‌ها استفاده از سیستم صوتی بیتس beats می‌باشد که کیفیت خروجی صدا در این تبلت‌ها بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است

گوگل هم با تولید سری تبلت‌های نکسوس که وظیفه ساخت نکسوس 7 را ایسوس و نکسوس 10 را سامسونگ بر عهده داشت، وارد دنیای تبلت‌ها شد. نکسوس 7 یکی از پرفروش ترین تبلت اندرویدی جهان در سال 2012 شناخته شد، و هم اکنون گوگل با تولید نسل دوم نکسوس 7 بسیاری از نواقص سری اول را رفع کرد. نکسوس 7 سری اول از پردازنده 4 هسته‌ای Nvidia Tegra 3 با فرکانس 12 گیگاهرتز و یک گیگابایت رم و صفحه نمایش وضوح بالا یعنی 1280×800، یکی از ایرادات وارده بر نکسوس 7 سری اول، فقدان دوربین پشت بود. نکسوس 7 سری دوم بسیاری از نواقص سری قبل را حل نموده است که از جمله آن‌ها می‌توان پردازنده قویتر snapdragon S4 pro و 2 گیگابایت رم و دوربین 5 مگاپیکسلی و صفحه نمایش تماماً وضوح بالا (Full HD) یعنی 1080×1920 و با ضخامت کمتر از سری اول می‌توان اشاره کرد

شرکت ایسوس هم با تولید سری تبلت‌های بسیار با کیفیت transformer pad و تبلت‌های بسار ارزان قیمت Memo pad، و فبلت fonepad که تبلتی 7 اینچی با قابلیت تماس تلفنی، و سری Padfone که مبایلی 4 اینچی است که به داخل داک تبلت 10 اینچ می‌رود و به تبلتی 10 اینچی تبدیل می‌شود، اشاره کرد

تبلت 20 اینچی پاناسونیک که نسخه کامل ویندوز 8 بر روی آن نصب شده است فعلاً بزرگترین تبلت عرضه شده می‌باشد. تبلت 20 اینچی پاناسونیک از پردازنده Core i5 اینتل سری U بهره می‌برد و از این رو قادر به اجرای نسخه کامل ویندوز 81 مایکروسافت است. صفحه نمایش 20 اینچی آن دارای تفکیک‌پذیریِ 3840 در 2560 پیکسل است و از 8 گیگابایت حافظه رم و 256 گیگابایت حافظه SSD بهره می‌برد

از شرکت‌های ایرانی تولید کننده تبلت، برند فراسو می‌باشد که از سال 1392 با راه‌اندازی خط تولید با فناوری SMT در کارخانجات خود واقع در شهرک صنعتی پرند، اولین تبلت خود را با نام فست 711 وارد بازار نمود

شرکت فراسو نزدیک به ربع قرن سابقه دارد و در زمینه طراحی، تولید، بازاریابی و پشتیبانی محصولات رایانه و الکترونیک در ایران و منطقه خاورمیانه در حال فعالیت است

صنایع رایانه فراسو در سال 1368 با هدف ارتقای محصولات انفورماتیک تاسیس شده و یکی از تولید کنندگان تبلت در ایران می‌باشد

فراسو جزو معدود تولیدکنندگان تبلت ایرانی با استفاده از نیروی کار بومی در داخل کشور می‌باشد

آخرین پژوهش‌ها

پژوهشگران دانشگاه کویینز کانادا موفق به ساخت تبلتی شدند که ضخامت آن به اندازه یک برگ کاغذ است. این رایانه همچنین بسیار انعطاف‌پذیر می‌باشد

مهم‌ترین سیستم‌عامل تبلت‌ها

iOS

اندروید

ویندوز فون

با گذشت زمان کوتاهی پس از ورود گوشی های هوشمند به بازار دستگاه هایی با کاربری های مشابه و تنها با تفاوت صفحه نمایش های بزرگ تر با نام  تبلت به بازار عرضه شدند . مشخصه اصلی تبلت  ها صفحه نمایش لمسی و قابلیت  حمل و نقل آسان آنها بود . با گذشت زمان اندکی اقبال عمومی مردم  به سمت  تبلت ها بیشتر و بیشتر شد و علاوه  بر اینکه کار با تبلتها بسیار لذت بخش بود ، کمپانی های تولید نرم افزار هم در فراگیر شدن تبلت نقش به سزایی داشتند. در واقع کار با نرم افزارها و  بازیهایی که در اسمارت فون های کوچک  لذتی به همراه نداشت، در تبلت ها به اوج خود رسید . و روز به روز بر تعداد این بازی ها و نرم  افزارها افزوده می شد از طرفی نرم افزارهای شبکه های اجتماعی مختلفی به بازار عرضه شدند که رقبت کار با تبلت را به ویژه برای جوانان و نوجوانان صد چندان می کرد . امروزه نیز تقاضای بازار مصرف برای کار با  تبلت و اسمارت فون هایی با صفحه نمایش بزرگ تر به قدری گسترش یافته که شاهد پیشی گرفتن میزان فروش تبلت از انواع کامپیوتر های شخصی هستیم . از طرفی این تقاضای زیاد و اقبال خیره کننده مصرف کنندگان ،موجب شده تا  تبلتها با برندهای مختلف و فراوانی به بازار عرضه شوند که متاسفانه در این بین برندهای تقلبی با  قیمت های بسیار پایین و همچنین کیفیت های بسیار ضعیف در بازار به وفور یافت می شوند و موجبات اعتراض و انتقاد برخی مصرف کنندگان  تبلت را فراهم کرده اند 


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 97 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله سیمای رودکی از زبان اشعارش تحت pdf

سه شنبه 11 خرداد 1395
2:16
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سیمای رودکی از زبان اشعارش تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سیمای رودکی از زبان اشعارش تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سیمای رودکی از زبان اشعارش تحت pdf

سیمای رودکی از زبان اشعارش  
آیا رودکی کور مادرزاد بوده است ؟  
شاعران در دربار امیران :  
سبک و مزمون آثار رودکی  
تعلیم و پیام رودکی  
بخارا و وقایعش از زبان رودکی  
دوران کهولت و مرگ رودکی  
داستان دزد و یارانش بخشی از کتاب کلیله و دمنه :  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله سیمای رودکی از زبان اشعارش تحت pdf

1      با کاروان حله ، زرین کوب ، عبدالحسین
2      زندگینامه شاعران ایران ، صوفی ، لیلا
3      کلیله و دمنه پارس ، آجودانی ، احمد

سیمای رودکی از زبان اشعارش

در پایان روزگار دراز عمر ، تصویری که رودکی از سیمای خویش در طی یک قصیده زیبا ترسیم می کند . این استاد شاعران کهن را پیرمردی نشان می دهد خسته و فرسوده ، با دندانهای فروریخته  موهایی از غبار ایام سفید و بالایی از فشار بار زن و فرزند خم گشته ، که از ناداری و ناتوانی     چاره یی ندارد جز آنکه عصا و انبان بردارد و شاید در کوی و برزن مثل گدایان دوره گرد در     یوزه کند

به این صورت فرسوده خفیف فرتوت ، دقیقی شاعر دوچشم تیره را هم که فروغ خویش را از دست داده است و یا خود از فروغ بی بهره بوده است می افزاید و این مجموعه ناخوشایند درد انگیز تصویر شاعری را نشان می دهد که روزگاری دردبار بخارا به شعر و آواز خویش ، و با مربوط و جنگ خوش ساز خویش ، دلهای نازنینشان و گردنکشان را بدام می آورده است

آیا رودکی کور مادرزاد بوده است ؟

از گوشه ها و کنایه هایی که شاعران نزدیک به روزگار او مثل دقیقی ، ابوذر اعتز جوجانی ، ناصر خسرو در باب این استاد شاعران آورده اند ، پیداست که او را شاعری نابینا می شناختند . گفت و شنودی هم که یک جا بین ابوحیان توحیدی و ابوعلی مسکویه رفته است این نکته را تأیید می کند . چنانکه عوضی نیز آشکارا می گوید که وی « اکهه بود » و « چشم ظاهر بسته داشت » . اما از سخن خود او آنچه هست ـ بر نمی آید که همه عمر شاعر یا حتی هیچ روز از عمر او در آن تاریکیهای    بی پایان دنیای کوران گذشته باشد . نه فقط ادعای «دیدن» در بعضی اشعار او هست بلکه تشبیحات حسی نیز در سخنان او کم نیست . خاصه دنیای رنگ که بر کوران مادرزاد فروبسته است . در شعر او جلوه یی تمام دارد . بعلاوه آن مایه عاشقیها و دلفریبهای روزگار جوانی که یاد آنها یام سرد پیری و نیستی شاعر را گرم می کرد البته از یک مرد عاجز بر نمی آید ، و پیداست که بی چشم آهو شکار یک جوان مشک موی و دلربا ، شاعر بخارا نمی توانسته است کنیزکان غزال رم و زیبا را چنان شیفته و بی تاب خویش کند که با وجود بیم رقیب شبها به پنهان پیش وی بیایند. از آن گذشته روشنی و درخشندگی توصیفات و تشبیهات او آن مایه هست که انسان را در قبول داستان کوری ـ کوری مادرزادی ـ او به شک بیندازد ، و با آنکه در سخنان کوران دیگر چون شباربن برد و ابواسعلاء معزی نیز ادعای رؤیت هست ، یادی که شاعر بخارا از روزگار جوانی خویش می کند چنان است که گویی کوری نیز مثل پیری و سستی و ناتوانی فقط در سالهای پایان عمر به سراغ او آمده است . با این همه شاید این احتمال درست نباشد که او را در پایان عمر ، چنانکه در شرح یمینی آورده است . در طی شکنجه کور کرده باشند . هرچه هست تصویر پایان عمر شاعر او را چیزی شبیه به هومر شاعر افسانه های یونان جلوه می دهد و بی شک رودی نیز ، تا حدی مانند هومر ـ پدر شاعران و یار خویش به شمار است

شاعران در دربار امیران

رودکی شاعر درگاه بخارا بود اما باید به خاطر داشت ک در آن روزگاران و حتی قرنها بعد نیز درگاه فرمانروایان یگانه مرکز پرورش دانش و هنر به شمار می آمد . جویندگان شعر ، کتابدوستان ، نویسندگان و دبیران ، دوستداران موسیقی و کسانی که به فرهنگ و هنر عشق می ورزیدند و می توانستد از صاحبان ذوق و استعداد حمایت کنند به درگاه فرمانروایان وابسته بودند . هرجا ادیبی ، حکیمی و یا فهیمی بود به درگاه امیر می آمد و هر کس هنری داشت که می خواست آن را به دوستداران هنر عرضه کند راه این درگاه را پیش می گرفت . در این روزگار درگاه نصر بن احمد ، امیر سامانی ، روز بازار شعر و ادب بود . فرمانروای جوان به شعر و موسیقی نیز مثل رزم و جهاندارای یافته است . دوره سی ساله فرمانروایی او روزگار رونق و شکوه جهانبانی سامانیان به شمار می آمد و داستانهای بسیار که از دادگری و دانش پروری وی در تاریخ ها آورده اند این دعوی را تأیید می کند . رودکی که به این امیر جوان پیوسته بود در درگاه او قبول و نفوذی داشت . از این رو نام آوران ماوراءالنهر و خاندانهایی چون بلعمیان ، عدنانیان جیهانیان و مصعبیان نیز بیش و کم با وی مجرمت می زیستند و شاعر در سایه تربیت امیر و نزدیکان وی ثروت و مکنت افسانه دار اندوخت و از توانگران بخارا گشت . این جعفر بن محمد رودکی که بعدها ابو عبدالله نیز خوانده شد در رودک سمرقند به دنیا آمد و همانجا نشو و نما یافت . در کودکی حافظه یی قوی داشت . گویند هشت ساله بود که قرآن را حفظ کرد و به شاعری پرداخت . گذشته از آن آوازی خوش نیز داشت و همین موهبت او را با خنیاگران و رامشگران نام آور آشنا کرد. چنانکه بختیار نامی که استاد موسیقی بود وی را به شاگردی گزید و بربط آموخت . وقتی جعفر به بخارا رفت به درگاه امیران آل سامان پیوست . آنجا به دستاویز هنرهای خویش نفوذ و حرمت بسیار یافت

نصربن احمد امیر بخارا شیفته ی ذوق و هنر و قریحه او شد و از بس به او صله داد توانگرانش کرد  شاعر نیز ذوق هنر خویش را در خدمت او گماشت . شعر می گفت ، چنگ می نواخت و مجلس امیر را در ذوق و لذت غرق کرد . در این مجالس که نام آوران و بزرگان ماوراءالنهر حاضر بودند شعر او و آهنگ او شور و لطفی بیمانند داشت و به سبب همین نکته بود که بلعمی وزیر او را در همه عرب و عجم بی نظیر می شمرد . در تأثیر و قبول شعر او همین بس که به موجب روایت مبالغه آمیز چهارمقاله یک وقت بعد از سالها آوارگی در خراسان ، مهجوران مرکب امیر را ، تحت تأثیر یادی که از جوی مولیان کرد ، هکراه خود امیر به بخارا باز آورد

سبک و مزمون آثار رودکی

این توفیق بس عظیم بوده است . این شهرت و قبول او البته بی جهت نبود . چون رودکی در شاعری قدرت و مهارتی کم مانند داشت : خاصه در توصیف احوال و تجسم مناظر بس چیره دست بود . تشبیهات و توصیفات او در نهایت لطف و دقت بود. هیچ کس به خوبی او باده را به تحقیق گداخته و دندان را به ستاره سعری و قطره باران مانند نکرده بود ، و از این گونه تشبیهات لطیف درخشان در شعر او بسیار می توان یافت . غیر از قصیده سرایی به نظم مثنویهایی چند نیز پرداخت . مثنوی کلیله و دمنه و منظومه سندباد نامه ، از این جمله بود که از آنها جز ابیاتی پراکنده بازنمانده است

غزل او بعدها مایه اشک و حسرت عنصری گشت و در نزد وی غزل رودکی وار نیکو شمرده می شد . شاید آواز دلاویز و نغمه پرشور چنگ شاعر نیز در شعرت و رواج این غزلها بی تأثیر نبود . دریغ است که از این غزلها نمونه های بسیار در دست نیست . گذشته از این چندین قرن بعد ، درست یا نادرست ، او را مخترع وزن رباعی نیز می شمردند

از دیوان عظیم او که گفته اند صد دفتر بوده است و یک شعر مبالغه آمیز منسوب و به رشیدی تعداد ابیان آن را تا یک میلیون و سیصد هزار بیت می رساند . آنچه اکنون باقی مانده است بسیار اندک است و اگرچه شک نیست که در روزگار عنصری ، رشیدی و فرخی هنوز بازمانده اشعار او واقعاً قابل ملاحظه بوده است . لیکن از میان رفتن آن همه اشعار او گاه این پندار را به خاطر می آورد که شاید اشعار او را وقتی بعمد نابود کرده اند. هم اکنون در تاریخ بیهقی ، در تاریخ سیستان ، در لغت فدس اسدی ، در ترجمان الابلاغه ن در چهار مقاله ، در حدائق اسعر ، در لباب الاباب ، در المعجم سمش قیس و در نحفه المولک ، آثاری از او هست که موثق به نظر می آید اما در سفینه ها و نسخه های پادی گاه اشعار او را با سخن دیگران ، خاصه قطران تبریزی ، به هم آمیخته اند . در هر حالاز همین مختصر نیز که از اشعار موثق منسوب به او باقی است قدرت و مهارت او را در فنون شاعری می توان دریافت . شیوه شعر وی بر سادگی معنی و روانی لفظ متین است . در همان حال جز القی کم نظیر مایه مزیت شعر اوست . آنچه که با توصیف یا تشبیه سروکار دارد غالباً از گزاف و مبالغه لاطایل می پرهیزد . در مدح نیز بیشتر به همان که در سخنش «لفظ همه خوب و هم بمعنی آسان» باشد قناعت می کند و در جستجوی صفت و تکلف نیست . با این همه در ابداع معانی قدرت تمام دارد و شعر او را در عین سادگی و روانی از معانی لطیف و مضامین تازه مشعون است . در باب طرز غزل او ، که عنصری با آنکه بس کوشیده است بدان پرده بار نیافته است ، چه می توان گفت؟ از این غزل که مایه رشک «پادشاه شاعران غزنه» شده است نمونه زیادی نمانده است ، اما در انچه مانده است ، وقت خیال بیش از سادگی لفظ جلب نظر می کند آن تکلفها که پندار بعضی اهل تحقیق در غزلهای عاشقانه وی یافته است مربوط به اشعار اصیل او نیست . مزیت دیگر این غزل آن است که مثل غزل فرخی و شاعران غزنه غالباً در وصف پسران ساده روی نیست ، در وصف کنیزان زیباست . وقتی دردهای عشق و فراق را بیان می کند حتی صدای قلب یک کور حرمان کشیده را نیز در شعر او گاه می توان حس کرد . آنجا نیز که شاعر در ستایش مایه هستی یا در تشویش به فرصت جویی و لذت پرستی سخن گفته است . انسان به یاد ستار و ابونواس می افتد و اگر از اشعار او چیزی بیش از آنکه امروز هست باقی مانده بود ، مقایسه یی بین او و بعضی شاعران تازی بی فایدتی نمی بود . خاصه که خود او مکرر و با لحنی مقرون با اندیشه همچمشی و برابری از شاعران عرب یاد می کند

تعلیم و پیام رودکی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 90 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تحقیق رابط? بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان تحت pdf

سه شنبه 11 خرداد 1395
2:16
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق رابط? بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان تحت pdf دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق رابط? بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق رابط? بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان تحت pdf

چکیده
فصل اوّل ( کلیات پژوهش )
مقدمه
بیان مسئله
اهداف پژوهش
فرضیه پژوهش
تعاریف متغیرها

فصل دوم ( گستر نظری مسئله مورد بررسی و سوابق پژوهش )
خانواده
اهمیّت خانواده و ازدواج
عناصر و اهداف ازدواج
عامل اجتماعی ازدواج
عامل اقتصادی ازدواج
عامل جنسی ازدواج
عامل زیستی ازدواج
عامل روانی ازدواج
عنوان صفحه
رضایت زناشویی
عوامل مؤثر در رضایت زناشویی
علل نارضایتی از زناشویی
تغییرات رضایت از زناشوئی در طول زمان
تأثیر رضایت زناشویی بر کودکان
انواع خانواده
افسردگی
تاریخچه
تعریف افسردگی
افسردگی نوجوانی
همه گیر شناسی
سبب شناسی
افسردگی کودکی و نوجوانی : مدل خانوادگی مناسب

فصل سوم : ( طرح کلی پژوهش )
روش های اجرایی طرح
جامعه آماری و روش نمونه گیری
ابزار پژوهش و روش اجرایی پژوهش
عنوان صفحه
فصل چهارم ( ارائه نتایج و تحلیل های کمّی )
یافته های پژوهش
توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم ( تحلی نهایی و نتیجه گیری )
فرضیه های پژوهش بر اساس تحلیل داده ها
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع
ضمائم

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق رابط? بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان تحت pdf

1- آزاد، حسین ( 1374 ) ، روان شناسان مرضی کودک، ( چاپ چهارم ) تهران : انتشارات پاژنگ
2- سعادتمند، نیّره السادات ( 1376 ) ، بررسی ارتباط بین کارایی خانواده و سلامت عمومی فرزندان آنها، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
3- الیس، آلبرت ( 1375 ) ، زوج درمانی ( ترجمه جواد صالحی فدردی و امیرامین
یزدی )
4- کاپلان، هلارولد ، ساواک ، بنیامین و گرب (1376 ) ، خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری . روانپزشکی بالینی ( ج 2 ) ( ترجمه نصرت الله پورافکاری ) چاپ دوم ، تهران: انتشارات ( تاریخ انتشار به زبان اصلی 1994 )
5- سلیمانیان ، علی اکبر ( 1373 ) بررسی تأثیر تفکرات غیر منطقی ( بر اساس رویکرد شناختی ) بر نارضایتی زناشویی ، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده دانشگاه تربیت معلم
6- احمدی و جمشید ( 1368 ) ، رفتاردرمانی ، ( چاپ سوم ) شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز
7- فرجاد ، محمدحسین ( 1374 ) ، مشکلات و اختلالهای رفتاری – روانی در خانواده ، تهران : انتشارات بدر
8- بست ، جان دبیلو ( 1379 ) ، روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری
( ترجمه حسن پاشا شریفی ) ، تهران : انتشارات رشد
9- پارسا ، محمد ( 1376 ) ، روان شناسی رشد کودک و نوجوان ، تهران : انتشارات رشد
10- تاجیک اسماعیلی، عزیز الله ( 1377 ) ، تعادل و استحکام خانواده در
« جوان و تشکیل خانواده » ، تهران : انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران
11- ساروخانی ، باقر ( 1370 ) ، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران : انتشارات سروش
12- میلانی فر، بهروز ( 1376 ) ، بهداشت روانی ، تهران : نشر قومس
13- ساعتچی ، محمود ( 1365 ) ، عوامل مؤثر بر بقای خانواده ، نشریه روانشناسی شماره 12 ، انتشارات بیمارستان رازی
14- دادستان ، پری رخ ( 1382 ) ، روان شناسی مرضی تحولی از کودکان تا بزرگسالان ، تهران : انتشارات سمت
15- شاملو، سعید ( 1376 ) ، آسیب شناسی روانی ، تهران : انتشارات رشد
16- محلوجی ( 1371 ) ، نهاد خانواده در اسلام ، تهران : انتشارات دانشگاه تربیت معلم. 17- مشکینی ، علی ( 1359 ) ، ازدواج در اسلام ، قم : انتشارات یاسر
18- مصلحتی، حسین ( 1379 ) ، ازدواج و ازدواج درمانی ، تهران : نشر البرز
19- موسوی ، رقیه ( 1375 ) ، بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر رضامند در سه گروه پزشکان و کارمندان و کارگران شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم
20- نجاتی ، حسین ( 1376 ) ، روانشناسی زناشویی ، تهران : انتشارات بیکران
21- نوابی نژاد ، شکوه ( 1377 ) ، ویژگیها و شرایط لازم دختر و پسر برای ازدواج در « جوان و تشکیلات خانواده » ، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران
22- وکیلی ، افسانه ( 1368 ) ، رضایت زناشویی در زنان کارمند ، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
23- نادری ، عزت الله ، سیف نراقی ، مریم ( 1371 ) ، روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن ، تهران : انتشارات بدر
24- آصفی ، آصفه ( 1375 ) ، زندگی در خانواده ، تهران : انتشارات انجمن اولیاء و مربیان
25- برادشاو ، جان (1372 ) ، خانواده تحلیلی سیستمی خانواده ( ترجمه مهدی قراچه داغی ) ، تهران : نشر البرز
26- بک ، آرون تی ( 1376 ) ، عشق هرگز کافی نیست ( ترجمه مهدی قراچه داغی ) ، تهران : نشر پیکان
27- بلاچ ، سیدنی ( 1370 ) ، مقدمه ای بر روان درمانی ، نظریه ها و روشهای رایج
( ترجمه مهدی قراچه داغی ) تهران : انتشارات رشد
28- ثنایی ، باقر ( 1379 ) ، مقیاس سنجش خانواده و ازدواج ، تهران : انتشارات بعثت
29- استافورد ، لورا و به یر ، چری ( 1377 ) ، تعامل والدین و کودکان
( ترجمه محّمد دهقانپور و مهرداد فراز چی ) ، تهران : انتشارات رشد

چکیده

افسردگی یکی از رایج ترین انواع ناراحتی های روانی به خصوص در بین نوجوانان و جوانان است. عوامل متعددی در ایجاد افسردگی نقش  ایفا می کنند که یکی از این عوامل خانواده می باشد . پژوهشها نشان می دهند با افزایش تعارض زناشویی ، عزت نفس کودکان کاهش می یابد. کاهش سطح عزت نفس و احساس حقارتی که در پی دارد، در انواع افسردگی مشترک است . با توجه به مطالب فوق در این پژوهش رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی فرزندان دختر آنها مورد بررسی قرار گرفت

جامع آماری این تحقیق، دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه 5 تهران و والدین آنها هستند. 36 دانش آموز از بین مدارس راهنمایی منطقه 5 تهران به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و به هر کدام پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان ارائه گردید و به والدین آنها نیز پرسشنامه رضایت زناشویی Enrich داده شده که پاسخ دادند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی نشان داد که

1- بین رضایت زناشویی پدران و افسردگی فرزندان دختر آنها همبستگی منفی وجود دارد

2- بین رضایت زناشویی مادران و افسردگی فرزندان دختر آنها همبستگی منفی وجود دارد

مقدمه

افسردگی یکی از اختلالات روانی است که بین کودکان و نوجوانان نیز شایع است. تشخیص افسردگی در کودکان و نوجوانان موضوعی بالنسبه تازه است

طبق نظریه فروید و پیروان او، افسردگی مربوط است به کشمکش های وجدان اخلاقی (سوپرایگوی[1]) رشد یافته و چون طبق نظریه آنها رشد ایگو تا نوجوانی کامل نیست، افسردگی واقعی در کودکان نمی تواند وجود داشته باشد

چون کودکان همواره در حال رشد و تغییرات بدنی و روانی هستند ارزیابی مفهوم یا اثرات درازمدت رفتارهای افسردگی و سایر مسائل رفتاری مشکل است

اکنون این توافق بالنسبه کلی وجود دارد که کودکان نیز ممکن ست مانند بزرگسالان افسرده شوند اکثر متخصصان بالینی نیز موافق اند که نشانه های افسردگی در گروههای سنی تغییر می کند. فرد 6 تا 8 ساله افسرده احساس غم، بیچاره گی و شاید ناامیدی می کند. خصوصیات فرد افسرده، 8 تا 15 ساله عبارت اند از افکار منفی درباره اعتماد به نفس و فرد 13 تا 15 ساله می تواند به عنوان کسی که احساس گناه
می کند توصیف شود (آزاد، 1374)

پژهشگران به رابطه بین افسردگی و عوامل زیستی، شناختی، اجتماعی و ;
پی برده اند و یکی از مهمترین اینها رابطه بین خانواده و افسردگی فرزندان می باشد. خانواده نهادی است که همه ِ نهادهای دیگر با آن ارتباط دارد و به حق شایسته است که بیش از اینها درباره ی خانواده تحقیق کنیم

براون و همکارانش (1978) معتقدند که میزان آسیب پذیری در مقابل افسردگی به عنوان بخشی از عوامل مرتبط با خانواده می باشد

سعادتمند (1376) در پژوهش خود به وجود رابطه بین کارآیی خانواده و ابتلاء فرزندان به اضطراب، اختلال خام، کارکرد اجتماعی و افسردگی پی برده است. مشکلات خانواده شکلهای مختلفی دارد که یکی از این مشکلات نارضایتی زناشویی می باشد که به شکل تعارضات بین والدین خود را نشان می دهد

کیفیت رابطه زناشویی والدین، عاملی مهم در ایجاد و تشدید اختلاف عاطفی یا رفتاری کودک است. بچه های والدین که ازدواج شان با نزاع، تنش، نارضایتی متقابل، انتقاد، خصومت و فقدان گرمی و صمیمت قرین باشد احتمالاً بیشتر آشفته و رنجیده خاطر می شوند. حقیقت این است که فرزندان والدین جدا شده از هم، به وضوح مسائل و آشفتگی های بیشتری دارند (هترینگتون، 1982)

برخی مطالعات نشان می دهد که موفقیت و همدلی در رابطه زناشویی ، لیاقت و کارآیی فرزندان را افزایش می دهد

پژهشگر در پژوهش حاضر به دنبال یافتن رابطه بین رضایت زناشویی والدین و افسردگی فرزندان می باشد که اگر چنین رابطه ای موجود باشد امیدوارم در
پژوهش های دیگر عوامل مرتبط با رضایت زناشویی بررسی گردیده و از این طریق راهکارهایی برای رضامند کردن والدین ارائه گردد و در ضمن از میزان ابتلاء فرزندان به افسردگی کم شده و قدمی در جهت بهداشت روانی جامعه برداشته شود

بیان مسئله

افسردگی[2] یکی از رایج ترین انواع ناراحتی های روانی است، به حدی این بیماری شایع است که می توان آن را با سرماخوردگی در میان ناراحتی جسمی مقایسه کرد. در هر لحظه از زمان پانزده تا بیست درصد افراد جامعه ممکن است عوارض و نشانه های مختلف افسردگی را از خود نشان دهند

حداقل دوازده درصد از جمعیّت کشورهای پیشرفته در طی عمر خود برای معالجه علائم افسردگی به متخصصان روانی مراجعه می کنند (مهربان، 1373)

عوامل متعددی در ایجاد افسردگی نقش ایفاء می کنند که یکی از این عوامل خانواده می باشد. خانواده به عنوان اولین محیط شکل گیری شخصیت انسان از اهمیت زیادی برخوردار است، به خصوص اینکه رابطه والدین بر رشد سالم و متعالی عاطفی روانی تأثیر زیادی می توان داشته باشد

چندین مقاله نظری و تعدد گزارش های روانی در زمینه ارتباط بین کارکرد خانواده و شروع اختلالات خلقی، بخصوص اختلالات افسردگی اساسی وجود دارد (کاپلان، 1994)

با توجه به اینکه برای پیشگیری از ناراحتی های روانی بایستی عوامل وابسته به آن ناراحتی را شناسایی نمود و از آنجا که نتایج پژوهش های زیادی نشان می دهد که بسیاری از نارحتی های عاطفی و روانی فرزندان با کیفیت زناشویی مرتبط است لذا پژوهش حاضر در صدد بررسی ارتباط بین میزان رضایت زناشویی والدین و میزان افسردگی کودکان آنها است (ترجمه پورافکاری، 1376)

اهداف پژوهش

با توجه به اینکه خانواده اولین پایه گذار شخصیت و ارزشهای معیارهای فکری است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک و خط مشی زندگی آینده فرد را دارد و اخلاق و صحت و سلامتی روانی فرد تا حدود بسیار درگرو آن است و از آنجا که خانواده یک واحد اجتماعی است که ارزش ها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به کودک منتقل می شود. هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان آنها در جامعه انتخابی دانش آموزان مقطع تحصیلی راهنمایی منطقه پنج تهران می باشد و اهداف جزئی آن نیز عبارتند از

1-   شناخت روابط بین میزان رضایت زناشویی پدران و میزان افسردگی فرزندان دختر مقطع راهنمایی آنها

2-   شناخت روابط بین میزان رضایت زناشویی مادران و میزان افسردگی فرزندان دختر مقطع راهنمایی آنها

فرضیه پژوهش

1-   بین میزان رضایت زناشویی پدران و میزان افسردگی فرزندان دختر آنها رابطه ای وجود دارد

2-   بین میزان رضایت زناشویی مادران و میزان افسردگی فرزندان دختر آنها رابطه ای وجود دارد

تعیین متغیر               متغیر مستقل : میزان رضایت زناشویی

                                    متغیر وابسته : افسردگی کودکان

تعاریف متغیرها

رضایت زناشویی

از دیدگاههای مختلفی تعریف شده که با هم متفاوت هستند. سلیمانیان به نقل از وینچ و همکاران (1986) رضایت زناشوی را انطباق بین وضعیتی که وجود دارد و وضعیتی که مورد انتظار است تعریف می کند. بنابراین تعریف رضایت مندی از زناشویی بستگی زیادی به نوع تفکرات فرد دارد. یعنی رضایت مندی تابع نگرش ها و انتظارات فرد است

[1] – superego

[2] – Depresion


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 116 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ایران پرو است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب نظافت منزل در تهران پیش بینی نتایج فوتبال خرید ملک در ترکیه انجام پروژه متلب میهن ام پی تری بازی حکم نقاشی ساختمان آپلود عکس نمایندگی پنل پیامک بانک مشاغل شیراز پزشکان متخصص شیراز بازی انفجار
بستن تبلیغات [X]